“Contour Global” e blen tokën për termocentral për vetëm 10 euro

Prishtinë, 22 janar 2018 – Kompania “Contour Global” do t’i shpenzojë vetëm 10 euro për blerjen e tokës së nevojshme për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”.

Kjo shumë është paracaktuar në një nga kontratat e nënshkruara në mes të Qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane “Contour Global”, e cila është publikuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik.

Sipas marrëveshjes për transferimin e lokacionit të impiantit të “Kosovës së Re”, nenit 3, paragrafi 1, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) do të obligohet që t’i shes “Contour Global” (GenCo) lokacionin e impiantit për vetëm 10 euro.

Çmimi i caktuar prej 10 euro është simbolik, pasi që nga fillimi është paraparë që investitorit t’i sigurohet toka për ndërtim të termocentralit.

Madje, KEK-u mund të obligohet që të shpronësojë pronat private, nëse ka të tilla në lokacionin e termocentralit të ri.

Sipas po të njëjtit nen të kësaj marrëveshjeje, KEK-u merr përsipër të eliminojë çfarëdo pengese juridike që mund të ketë prona (lokacioni) para se t’i shitet “GenCo”-s.

Për më tepër, KEK-u obligohet që t’i japë të drejtën e shfrytëzimit të disa pronave në mënyrë ekskluzive “GenCo”-s.

Këto prona gjinden në afërsi të lokacionit ku do të ndërtohet impianti i termocentralit “Kosova e Re”.

Në mesin e këtyre hapësirave për të cilat “GenCo” do të ketë të drejta të shfrytëzimi është edhe sistemi i hekurudhës, i cili shfrytëzohet nga termocentrali “Kosova B”.

Megjithatë, neni 5 i kësaj marrëveshje parasheh të drejtën e tërheqjes nga obligimi i KEK-ut për të shitur lokacionin apo për t’i dhënë të drejtat e shfrytëzimit. Por, në rast se KEK-u heq dorë janë paraparë obligime.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik i ka publikuar 8 kontratat komerciale të nënshkruar për termocentralin Kosova e Re.

Marrëveshja me kompaninë që do të financojë dhe operojë me termocentralin vendos themelet finalizimit të këtij projekti, mirëpo deri në fillim të ndërtimit janë edhe disa faza për t’u finalizuar.

Deri në fund të këtij viti pritet të bëhet përmbyllja financiare, e cila duhet të marrë edhe miratimin e Kuvendit të Kosovës për pjesën e garancionit që pritet të lëshojë Qeveria e Kosovës për marrjen e kredisë.

Gjatë vitit pritet të zhvillohet edhe një procedurë e tenderimit, që do të udhëhiqet nga kompania amerikane, për përzgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë termocentralin.

/Kallxo.com/

Comment

*