Firmoset marrëveshja 95 mln euro Shqipëri-Itali për rindërtimin pas tërmetit

Firmoset marrëveshja me qeverinë italiane për dokumentin e detajimit të angazhimit prej 95 milionë euro, nga të cilat 5 milionë euro grant për rindërtimin e objekteve publike, që dolën jashtë funksionit nga tërmeti i 26 nëntorit

🇦🇱❤️🇮🇹Firmoset marrëveshja me qeverinë italiane për dokumentin e detajimit të angazhimit prej 95 milionë euro, nga të cilat 5 milionë euro grant për rindërtimin e objekteve publike, që dolën jashtë funksionit nga tërmeti i 26 nëntorit. 🟢 Kredia e butë prej 90 milionë euro do të angazhohet: a) Në sektorin e energjisë, për përmirësimin e mëtejshëm të linjave të transmetimitb) Në zhvillimin e ekonomisë së detit, për përmirësimin e infrastrukturës portuale dhe peshkimitc) Në rritjen e kapaciteteve për përballimin e fatkeqësive natyrore, me përmirësimin e flotës dhe fuqizimin e burimeve njerëzore të emergjencave civile, ku eksperienca e mirënjohur botërisht e italisë dhe asistenca e vëllezërve italianë, do të jenë një ndihmë e çmuar për Shqipërinë🤝

Posted by Edi Rama on Tuesday, August 11, 2020

🟢 Kredia e butë prej 90 milionë euro do të angazhohet:
a) Në sektorin e energjisë, për përmirësimin e mëtejshëm të linjave të transmetimit
b) Në zhvillimin e ekonomisë së detit, për përmirësimin e infrastrukturës portuale dhe peshkimit
c) Në rritjen e kapaciteteve për përballimin e fatkeqësive natyrore, me përmirësimin e flotës dhe fuqizimin e burimeve njerëzore të emergjencave civile, ku eksperienca e mirënjohur botërisht e italisë dhe asistenca e vëllezërve italianë, do të jenë një ndihmë e çmuar për Shqipërinë🤝

Comment

*