Justice for three sons of our community

Harry Bajraktari

By Harry Bajraktari

21 years ago, Serbian police officers murdered three US citizens. They were three brothers from Bytyçi family, three Albanian-Americans who had volunteered to join the Atlantic Battalion and Kosova Liberation Army; three good neighbors who after the war were helping a Roma family travel to Serbia safely through the chaos that had followed the war. Three Americans, who were absurdly jailed for crossing the border and released serving two weeks in detention, only to be arrested again and murdered in cold blood at a police training center, on orders by Serbian high officers.

Their names are Ylli, Agron, and Mehmet Bytyçi and we will never forget them.

For more than two decades now, Belgrade continues to protect at least one top criminal, Goran Radosavljevic, alias “Guri”, a former commander of a special police unit and of the Petrovo Selo training centre, where the three brothers were executed. He remains to this day a figure close to President Vucic.

The United States has stated many times that they would not drop this issue until all the criminals involved in this case face justice. Yet, 21 years is a long time and the delay from the Serbian side speaks volumes of how the new Serbia is still the old one.

“Guri” is not the only criminal in Serbia that is not facing justice for atrocities against Albanian civilians. What make the case special is that his victims were US citizens executed by Serbian officers after the war had ended.

The Serbian army left behind in Kosova many mass graves, more than 10,000 of civilians killed, more than 20,000 women and girls raped, hundreds of houses of worship, both Christian and Muslim destroyed, a million of Albanian Kosovars forcibly expelled from the territory, many in trains reminiscent of the notorious WWII trains that transported the Jews to the death camps. By the end of the war Kosova was in ruins. We still don’t know where about 1,500 missing civilians, by now all presumed dead, are buried.

More than two decades since then, the authors of these crimes who acted on behalf of the Serbian state have not faced justice. Every Serbian government, including the current one, have refused to recognize the war crimes, have ignored the pleas of thousands of families of the missing persons, have failed to apologize to the people of Kosova, have not offered any compensation for the war damages. On the contrary they have never stopped trying to rewrite history, by presenting the aggressors as victims.

The international community should be ashamed that they have installed now a court that will put to trial exclusively Kosovar Albanians, leaders of the resistance and liberation war, basically those who tried to protect the civilian population from the military machine of a fascist regime.

There is no court anywhere looking into the murder of the Bytyçi brothers. There is no one investigating the use of rape as a weapon of war by Serbian soldiers, police, and paramilitary units. There is no real pressure to show the whereabouts of the missing, or to persecute the perpetrators of rape and the high officials who ordered the multitude of crimes against an unarmed civilian population.

I would like to commend Ilir and Fatos Bytyçi, and their proud and dignified parents, for keeping up the fight for justice with their great activism and courage. They inspire us all. Indeed, we will not rest until justice is done. For their three brothers. For all the victims in Kosova.

 

Harry Bajraktari is founder and publisher of Illyria newspaper (1991-1998), an Albanian-American community leader, philanthropist and recipient of many awards, including the Honor of the Nation Order by the President of Albania, Kosova’s Presidential Medal for Merits & the White House Presidential Call to Service Award.

 

 

Drejtësi për tre djem të komunitetit tonë

 

Nga Harry Bajraktari

21 vjet më parë, oficerë të policisë serbe vranë me paramendim tre qytetarë amerikanë. Ata ishin tre vëllezër nga familja Bytyçi, tre shqiptaro-amerikanë që kishin dalë vullnetarë për t’iu bashkuar Batalionit Atlantiku dhe Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës; tre fqinj të mirë që pas mbarimit të luftës po ndihmonin një familje rome për të udhëtuar deri në Serbi, përmes kaosit që mbretëronte në ditët e para pas çlirimit në Kosovë. Tre amerikanë që u burgosën në mënyrë absurde me akuzën se kishin shkelur kufirin serb e që pasi mbaruan dënimin dyjavor u arrestuan përsëri dhe u vranë me gjak të ftohtë, ilegalisht në një qendër të stërvitjes policore me urdhër të oficerëve të lartë të Serbisë.

Emrat e këtyre dëshmorëve janë Ylli, Agron, dhe Mehmet Bytyçi dhe nuk do t’i harrojmë kurrë.

Për më shumë se dy dekada tashmë, Beogradi vazhdon të mbrojë të paktën një prej kryekriminelëve, Goran Radosavljevic, i njohur ndryshe si ‘Guri’, një ish-komandant i një njësie speciale të policisë serbe dhe drejtor i qendrës së stërvitjes policore në Petrovo Selo ku u ekzekutuan tre vëllezërit. Ai mbetet një figurë e afërt me Presidentin Vuçiq.

Shtetet e Bashkuara e kanë deklaruar disa herë se nuk do të heqin dorë nga kërkesa që të gjithë kriminelët e përfshirë në këtë krim të përballen me drejtësinë. E megjithatë, 21 vjet janë një mkohë tepër e gjatë dhe vonesa nga pala serbe dëshmon fuqimisht se Serbian e re nuk ka ndryshim nga Serbia e vjetër.

‘Guri’ nuk është i vetmi kriminel që ka masakruar civilë shqiptarë, i cili po shpëton prej drejtësisë në Serbi. Ajo që e bën të veçantë këtë rast prej krimeve të tjera është se viktimat janë nënshtetas amerikanë, të ekzekutuar nga policë serbë, në kohë paqe.

Ushtria serbe la pas në Kosovë shumë varre masive, më shumë se 10,000 civilë të vrarë, më shumë se 20,000 gra dhe vajza të përdhunuara, qindra faltore myslimane e të krishtera të shkatërruara, një milionë shqiptarë të Kosovës të dënuar jashtë kufijve, shumë prej të cilëve me tren si në kohën e Holokaustit kur hebrenjtë dërgoheshin në kampet e vdekjes.Në fund të luftës, Kosova ishte kthyer në gërmadhë. Edhe sot, mbi 1,500 civilë nuk dihet se ku ndodhen. Besohet se shumica kanë vdekur, po Serbia refuzon të tregojë se ku janë eshtrat e tyre.

Më shumë se dy dekada kanë kaluar dhe autorët e këtyre krimeve që u kryen në emër të shtetit serb nuk kanë dalë përpara drejtësisë. Të gjitha qeveritë serve, përfshi edhe këtë të sotmen, kanë refuzuar të pranojnë as që kanë ndodhur krimet e luftës, kanë injoruar lutjet e mijëra familjarëve që kërkojnë të afërmit e humbur, nuk kanë kërkuar falje popullit të Kosovës për krimet e kryera në emër të Serbisë, e nuk kanë ofruar asnjë lloj dëmshpërblimi për shkatërrimet e papara të kohës së luftës. Përkundrazi, nuk kanë pushuar së gënjyeri, duke rishkruar historinë e duke paraqitur agresorët si viktima dhe anasjelltas.

Komuniteti ndërkombëtar duhet të turpërohet që kanë krijuar një gjykatë që do të përndjekë vetëm shqiptarë të Kosovës, udhëheqës të rezistencës dhe luftës çlirimtare, praktikisht vetëm ata që u përpoqën të mbrojnë popullsinë civile nga makina ushtarake e një regjimi fashist.

Nuk ka asnjë gjykatë ndokund që po merret me vrasjen e vëlleërve Bytyçi. Askush nuk është duke hetuar përdorimin e përdhunimit si armë lufte nga ushtarët, policiët, e paraushtarakët serbë. Nuk ka asnjë presion real për të zbuluar më në fund vendodhjen e të humburve, e Nuk ka asnjë presion për të treguar se ku ndodhen të humburit. Asnjë presion për të dënuar autorët e përdhunimeve dhe zyrtarët e lartë që urdhëruan krimet e ndryshme ndaj një popullate të paarmatosur civile.

Dua të lavdëroj këto në veçanti vëllezërit Ilir dhe Fatos Bytyçi, si dhe prindërit e tyre krenarë dhe plot dinjitet, që nuk kanë hequr dorë për asnjë moment nga lufta për të vënë në vend drejtësinë, duke dëshmuar aktivizëm të shkëlqyer dhe guxim të madh. Ata janë frymëzim për të gjithë ne. Vërtet, nuk duhet të ndalemi deri sat ë ketë folur drejtësia. Për tre vëllezërit Bytyçi. Për të gjithë viktimat në Kosovë.

 

Harry Bajraktari është themelues dhe botues i gazetës Illyria (1991-1998), një drejtues i komunitetit shqiptaro-amerikan, filantrop dhe përfitues i shumë çmimeve, duke përfshirë Nderin e Urdhrit të Kombit nga Presidenti i Shqipërisë, Medaljen Presidenciale të Kosovës për Meritat & Bardhë Thirrja Presidenciale e Shtëpisë për Amimin e Shërbimit.

 

Comment

*