Katičić e vlerësonte lart pranimin e tij në Akademinë e Kosovës

Prishtinë, 14 gusht 2019 – Gjuhëtari i madh kroat, Radoslav Katičić, autor i studimeve shumë të vlefshme në fushën e filologjisë klasike, bizantine dhe ilire, ishte shumë mirënjohës për pranimin e tij anëtar i jasdhtëm i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

Në letrën e falënderimit drejtuar i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, ai  i vlerësnte “të vjetra dhe të thella” lidhjet e tij me Kosovën dhe me kosovarët, posaçërisht me përfaqësuesit e inteligjencies humanistike shqiptare”.

Ai shkruante se i kishte përjetuar thellë “ngjarjet dramatike, madje tragjike të dhjetëvjetëshave të fundit” në Kosovë.

Radoslav Katičić ishte autoritet shumë i respektuar në qarqet shkencore e kulturore. Ai ishte anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kroacisë, Akademisë Austriake të Shkencave, Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Bosnjës dhe Hercegovinës, Akademisë Norvegjeze, Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademisë Evropiane të Shkencave.

Radoslav Katiçić vdiq më 10 gusht 2019, në Vjenë, ku i ka kaluar vitet e fundit të jetës.

Letra e falënderimit dërguar Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës:

Academia scientiarum Kosovensis

Lartësisht e nderuara Akademi!

Kërkoj ndjesë që në letrën tuaj të shkruar anglisht po përgjigjem në gjuhën time amtare. Por lajmi që më erdhi sot nga Zagrebi këtu në Vjenë se më keni njoftuar zyrtarisht që më keni zgjedhur anëtar tuaj të jashtëm më ka prekur aq thellë sa nuk mund të përgjigjem në gjuhë tjetër. Lidhjet e mia me Kosovën dhe Kosovarët, posaçërisht me përfaqësuesit e inteligjencies humanistike shqiptare janë të vjetra dhe të thella. Po kështu thellë i kam përjetuar ngjarjet dramatike, madje tragjike të dhjetëvjetëshave të fundit. Jam i nderuar dhe i gëzuar me mirënjohjen e lartë për punën time dhe për raportin tim ndaj Kosovës që është shprehur përmes zgjedhjes Suaj. E pranoj këtë zgjedhje me krenari e falënderim. Në çdo rast të përshtatshëm do ta theksoj këtë anëtarësi dhe do të krenohem me të. Ju faleminderit!

Me shprehjen e respektit të thellë

Radoslav Katičić

 

Letra në origjinal:

Academia scientiarum Kosovensis

Visoko poštovana Akademijo!

Ispričavam se što na vaše pismo pisano engleski odgovaram na svojem materinskom. Ali vijest koja mi je danas iz Zagreba stigla ovamo u Beč da ste me službeno obavijestili da ste me izabrali za svojega vanjskog člana tako me je porersno dirnula da ne mogu odgovarati na drugom jeziku. Moje su veze s Kosovom i s Kosovarima, osobito s predstavnicima tamošnje albanske humanističke inteligencije stare i duboke. Jednako sam tako, duboko, proživljavao dramatična, pa i tragična zbivanja posljednjih desetljeća. Počašćen sam i obradovan visokim priznanjem mojemu radu i mojemu odnosu prema Kosovu koje je izraženo Vašim izborom. Prihvaćam taj izbor ponosno i zahvalno. U svakoj ću primjerenoj pritgodi isticati to članstvo i podičiti se njime. Hvala Vam!

S izrazima svojega dubokog poštovanja.

Radoslav Katičić

(r.m.)

Comment

*