Roli sovjetik në krijimin e NATO-s

Radio Europa e Lirë

 

 

Janë bërë 70 vjet prej kur Traktati veri-atlantik ka filluar të zbatohet, duke përcaktuar se 12 shtetet e para të anëtarësuara do ta mbrojnë njëra-tjetrën nëse sulmohen. Radio Evropa e Lirë kthehet në fillet e para të NATO-s dhe në atë se si zgjerimi sovjetik ka ndikuar në krijimin e aleancës.

Comment

*