Vidio-konferencë në karantinë me mësuesit dhe stafin e Shkollës Shqipe “Alba Life”, New York

Nga Keze Kozeta Zylo

Duke biseduar brenda karantinave tona nga tëgjitha lagjet e Nju Jorkut me mësuesit dhe stafin e Shkollës Shqipe “Alba Life”, Ambasador i Kombit padyshim e pakësojmëdhe mëshumëstresin nëkëtëkohëkrejtësisht tëpazakontë.

Nëkëtëperiudhëpandemike botërore tëmbyllur brenda mureve tëngurta medoemos qëvëmendja jonëkrahas familjes sëngushtëshkon dhe tek familja e madhe “Alba Life”.

Këto ditëQemal Zylo themelues dhe Drejtues i Shkollës Shqipe organizoi disa vidio conference me tëgjithëmësuesit dhe stafin e shkollës nëtëgjitha lagjet e Nju Jorkut.

Urimet e ndërsjellta për Ditën e Nënave vinin natyrshëm dhe çuditshëm se si ne uronim nga ekrani njeri tjetrin, tëmbyllur mëshumëse 40 ditë. Pasi u informuam për shëndetin e tëgjithëve, tëmësuesëve, prindërve, fëmijëve, brenda mundesive ai paraqiti programin e punës qëpo zhvillon me nxënësit, prindërit dhe mësuesit, ndërkohëi ftoi për njëbashkëpunim tëngushtësipas kohës sëtyre.

Shumëprindër kanësjellëvidio përshëndetjeje për emisionin qëështëhapur enkas nëkohën e izolimit nën titullin: “Përshëndetje Shqip nga karantina.”  Po ashtu dhe në TV “Alba Life” çdo të shtunëtransmetohet program i posaçëm shqip për tëgjithënxënësit nëDiasporë.

Telefonatat e shumta falënderuese nga prindër tëshumtëka bërëqët’i pasurojmëdhe mëshumë programet tona.

Mësuesit folën me nostalgji tëmadhe për Shkollën Shqipe “Alba Life”, dikush dhe me lot ne sy tha se ju mungon shumëmësimi shqip.  Disa prindër na përshëndetën nga ekrani dhe me fëmijët e tyre, përshëndetje qëna sillte veç gëzim dhe dashuri. Emocionuese ishte tëdëgjoje përshëndetje dhe nga ish nxënës tëShkollës Shqipe si Steven dhe Kevin tëcilët se harrojnëkurrëprogramin shqip.  Tëgjithëmësuesit folën me pozitivitet dhe shpresojnë se do të fillojnë normalitetin.

Lutemi dhe le tëshpresojme së shpejti!

(dita e 44-t e izoluar brenda mureve nga Lufta pandemike botërore)

10 Maj, 2020

Staten Island, New York

Comment

*